Kontakt


Styret som ble valgt 6. februar 2019:


Leder: Reidun Falk
Nestleder: Laila Constanse Rygh
Kasserer: Trine-Lise Jannang
Sekretær: Margrethe O. Stenslund
Revisor: Birgit Grydeland
Styremedlem: Mette Greve
Varamedlem: Ann-Kristin M. Halvorsen
Varamedlem: Birgit Grydeland

Henvendelser vedrørende medlemskap eller kontingent:

margrethe@stenslund.no.


Henvendelser vedrørende kurs du ønsker å delta på i regi av SNK:

Ta kontakt med kursholder, se informasjon under "Hva skjer".


Andre henvendelser:

Leder: Reidun Falk. Telefon: 988 23 765 Mail: gallerifalk@gmail.com

Nestleder: Laila Constanse Rygh. Telefon: 944 36 853 Mail: constanse53@hotmail.com

Sekretær: Margrethe Stenslund. Telefon: 918 67 992 Mail: margrethe@stenslund.no

SNK sitt lokalet er den vakre, gamle skolen på Klemetsrud.

Besøksadressen dit er Enebakkveien 395. 1279 Oslo

(krysset Enebakkveien/Ljabruveien).

Besøksadresse: Gamle Klemetsrud skole, Enebakkveien 395, 1279 Oslo (krysset Enebakkveien/Ljabruveien)


Organisasjonsnummer: 919017503


Kontonummer: 0530 303 2950